KVKK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

SATILIK KONUTLAR

SATILIK KONUTLAR

Haber
05 Kasım 2021 - Cuma 09:08 Bu haber 449 kez okundu
 
KVKK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Fatsa Belediyesi birim müdürlüklerine yönelik Universal Hukuk Bürosu Avukatlarından Arb. Av. Muhammet Özkan tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kanunun getirmiş olduğu aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza, politika prosedürleri, veri işleme şartları, veri sorumlusunun yükümlülükleri, VERBİS kayıt işlemleri, kişilerin hakları, bilgi edinme kanuna atıflar konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Gündem Haberi
KVKK BİLGİLENDİRME  SEMİNERİ

Arb. Av. Muhammet Özkan Veri Sorumluları Siciline ( VERBİS ) son kayıt tarihi olan 31.12.2021 tarihinin yaklaştığı hususunda uyarılarda bulunarak, envanter çalışmalarının hızlandırılmak sureti ile bir an önce sicile kayıt noktasında gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. 
  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun güncel kararlarını paylaştıktan sonra “Kişisel verileri Koruma Kanunu uyarınca veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek, açık rıza beyanı almak, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi için politika prosedürü belirlemek, idari ve teknik tedbirler politika ve prosedürünü belirlemek ve tüm bunlar için bir envanter hazırlamak zorunda  olunduğunu belirten Özkan, “Ancak buradaki en önemli hususlardan biri tüm bu verilerin güncel halde tutulmasıdır. Veri sorumlusu olan Fatsa Belediyesi’nin envanterinin güncel tutulması konusunda birim müdürlüklerine çok büyük bir görev düşmektedir.” dedi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Bilgi Edinme Kanunu ile çatıştığı noktalar hakkında bilgi verdikten sonra, Kanun uyarınca hazırlanması gereken belgelerin nasıl hazırlanacağına yönelik açıklamalarına devam eden Arb. Av. Muhammet Özkan birim müdürlerinin sorularını da cevaplayarak sunumuna devam etti. 
 
TEKNOLOJİ VE 
DİJİTALLEŞMENİN 
YAYGINLAŞMASI
Arb. Av. Muhammet Özkan Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladığını ifade ederek,  “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi. 6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.” diye konuştu.
 
CEZA VE YAPTIRIMLAR
Ceza ve Yaptırımlar konusunda uyarılarına devam eden Arb. Av. Muhammet Özkan, “6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kanun, kurumlara ve işletme sahiplerine ciddi idari para cezaları getirmekle birlikte bazı durumlarda hapis cezaları da söz konusudur. VERBİS kaydı ile kurum ve işletmeler, hangi kişisel verileri, hangi amaçla, hangi kanuni dayanakla ve ne kadar süreyle işleyeceklerini bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanun, idari ve hapis cezası getirmiştir. Cezalar her yıl enflasyona göre güncellenmektedir.”
 “Kişilerin, Kuruma başvurmak suretiyle kişisel verilerin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme, e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f)  KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Veri sorumlusunun bu hususlara titizlikle dikkat etmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.
Kaynak: Editör: AFİŞ GAZETESİ
Etiketler: KVKK, BİLGİLENDİRME, , SEMİNERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı